març 2021

El CatSalut, Servei Català de la Salut, desplega RecuperART-19, un nou servei inclòs en el Programa d'acompanyament als professionals sanitaris. RecuperART-19 s'articula al voltant d'activitats en diferents museus de Catalunya per promoure la salut emocional dels professionals a partir de tècniques i recursos basats en...

Nadia Rodríguez,  neuropsicóloga en Hestia Duran i Reynals e investigadora principal del proyecto "Impacto de nuevos tratamientos hormonales en el estado cognitivo y calidad de vida en pacientes de edad avanzada afectos de cáncer de próstata metastásico",  es la protagonista de la primera de las entrevistas...

En la nostra primera entrada, us vam oferir una visió general de la nostra cartera de serveis. En aquesta pretenem descriure d'una manera més completa els relatius a l'àmbit sociosanitari. L'atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinades a aquelles persones malaltes, generalment amb caràcter...