Hestia Alliance,

O grupo de xestión líder en asistencia sociosanitaria e referente en saúde mental.

Hestia Alliance,

El Grupo de gestión líder en asistencia sociosanitaria y referente en salud mental.

Hestia Alliance,

El Grupo de gestión líder en asistencia sociosanitaria y referente en salud mental.

Hestia Alliance acredita máis de 30 anos de atención integral centrada na persoa. A calidade do servizo e a seguridade dos pacientes son os eixos do noso modelo sociosanitario e de saúde mental, con criterios de eficacia e responsabilidade social.

Comunicación

Centros

Hestia Alliance dispón de 14 centros sociosanitarios e de saúde mental repartidos por Cataluña, Madrid, Galicia e Illas Baleares que ofrecen unha atención integral social e sanitaria personalizada.

Servizos

A prestación dos servizos que conforman a carteira de Hestia Alliance lévase a cabo nas distintas unidades asistenciais e a través dos programas especializados que dan cobertura a pacientes e usuarios nos ámbitos sociosanitario e da saúde mental.