Certificacións

As nosas certificacións

De acordo coa súa misión, visión e valores, Hestia Alliance ten como prioridade coidar a saúde e o benestar dos nosos usuarios, prestando servizos asistenciais de alta calidade e desenvolvendo unha rede integrada de centros adaptada ás necesidades das persoas usuarias. Por iso, contamos cunha política de calidade, seguridade e medio ambiente corporativa avalada polas seguintes certificacións e acreditacións: