Covid 19: manter a distancia social e evitar tocar superficies

Covid 19: manter a distancia social e evitar tocar superficies

O aumento de contaxios detectados nas últimas semanas apela á responsabilidade individual e colectiva. O cumprimento das medidas preventivas revélase clave á hora de frear o avance da pandemia, condición indispensable para estabilizar a nova realidade e reverter as consecuencias sanitarias, económicas e sociais que esta provoca.

Entre estas medidas destacan o mantemento da distancia social, o uso da máscara ou a hixiene de mans. Isto é así porque o SARS- COV-2 se transmite por contacto directo coas pingas respiratorias que se emiten coa tose, o esbirro ou a fala dunha persoa enferma, e tamén se mans que entrasen en contacto con superficies contaminadas por estas pingas tocasen nariz, ollos ou boca.

Por iso é tan importante o mantemento da distancia social e evitar, na medida do posible, tocar superficies que son de uso común. Explícannolo dúas das nosas técnicas en animación sociocultural: Laura Campdepadrós e Eli Coscojuela.

Podes ver o vídeo completo de medidas preventivas na canle de Youtube de Grupo Hestia.

Sen comentarios

Publicar un comentario