Els nostres serveis: atenció sociosanitaria davant el repte de la major esperança de vida i la dependència

Els nostres serveis: atenció sociosanitaria davant el repte de la major esperança de vida i la dependència

En la nostra primera entrada, us vam oferir una visió general de la nostra cartera de serveis. En aquesta pretenem descriure d’una manera més completa els relatius a l’àmbit sociosanitari. L’atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinades a aquelles persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se de l’actuació simultània dels serveis sanitaris i socials per potenciar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o patiments i facilitar la seva reinserció social.

Persones amb demència o amb malaltia neurològica que pot cursar amb discapacitat, gent gran o els que pateixen una malaltia avançada terminal o requereixen de cures pal·liatives són els protagonistes de diferents dispositius i programes a través dels quals Hestia Alliance desplega la seva atenció sociosanitària. Així, depenent de les seves necessitats i de les de les seves famílies, aquestes persones poden ser ateses en hospitals sociosanitaris o hospitals de dia, a través del Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) o dels equips d’atenció integral ambulatòria de geriatria (EAIA) o de pacients pal·liatius.

“L’atenció sociosanitària adquireix cada vegada més importància, pel fet que amb el pas el temps la composició social de la població adulta va migrant cap a la vellesa i per la quantitat que hi ha dels anomenats dependents en aquestes franges d’edat, que suposen una xifra que no s’atura i que necessita cures especials “, explica la doctora Assumpció Robledo. Per això, per Robledo, directora Assistencial d’Hestia Alliance, “cada vegada és més important comptar amb veritables experts en l’àrea assistencial i social en els diferents nivells d’atenció tant d’internament com d’atenció domiciliària. Aquests professionals no només han d’atendre els dèficits que presenten les persones grans, estabilitzar malalties cròniques sinó que han de donar qualitat a l’envelliment tant físic com social i emocional “.

Sense comentaris

Publicar un comentari