Fundació Hestia

La Fundació Hestia és una organització sense ànim de lucre que té entre les seves finalitats fundacionals: la defensa, promoció dels drets i protecció de les persones amb malaltia mental a través de les figures jurídiques de protecció previstes en la legislació; la promoció de la investigació i noves formes de tractament de les malalties mentals i d’aquelles malalties que afecten la gent gran, i la sensibilització a la societat sobre aquests col·lectius.

hestiafundacion.org

Información para proveedores