Fundación Hestia

A Fundación Hestia é unha organización sen ánimo de lucro que ten entre as súas finalidades fundacionais a defensa, promoción dos dereitos e protección das persoas con enfermidade mental a través das figuras xurídicas de protección previstas na lexislación; a promoción da investigación e de novas formas de tratamento das enfermidades mentais e daquelas enfermidades que afectan ás persoas maiores, e a sensibilización da sociedade cara a estes colectivos.

hestiafundacion.org

Información para proveedores