CATALUNYA

Hestia Duran i Reynals

Tipologia Llits Unitats
Sociosanitari i Salut Mental 428 Subaguts Sociosanitari Convalescència Sociosanitària Cures Pal·liatives Sociosanitàries Llarga Estada Sociosanitària Hospital de Dia Sociosanitari Aguts Salut Mental Subaguts Salut Mental Subaguts TLP Salut Mental Mitja i Llarga Estada Salut Mental

Hestia Duran i Reynals és un centre obert que ofereix una prestació integral de serveis sanitaris i socials. Disposa d’unes completes instal·lacions i un ampli equip humà i professional orientat a oferir una atenció que garanteixi el màxim benestar clínic, psicològic i social al pacient mitjançant una atenció individualitzada i tenint en compte el seu grau de dependència. Hestia Duran i Reynals compta amb 428 llits i presta serveis d’atenció sociosanitària (llarga estada, convalescència i cures pal·liatives) i de salut mental, tant en règim d’hospitalització com d’Hospital de Dia. Adreça: Av. Gran Via, 199, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Telèfon: 93 417 04 00

Información para proveedores