CATALUNYA

Hestia Palau

Tipologia Llits Unitats
Sociosanitari i Salut Mental 391 Subaguts Sociosanitari
Convalescència Sociosanitària
Cures Pal·liatives Sociosanitàries
Llarga Estada Sociosanitària
Hospital de Dia Sociosanitari
Atenció Domiciliària Sociosanitària (PADES)
Aguts Salut Mental
Centre de Dia Trastorns Alimentaris
Mitja i Llarga Estada Salut Mental

Hestia Palau està situat a l’edifici històric del Palau de la Mutualitat de l’antiga “Quinta de Salut l’Aliança”, que va ser inaugurat l’any 1915 a Barcelona. Des de la seva incorporació al Grup Hestia Alliance, el 15 de juny de 2011, les instal·lacions s’han anat renovant per adaptar-lo a les actuals necessitats assistencials.

El centre ofereix una atenció integral, tant sanitària com social, al pacient i la seva família. Aquesta atenció es dirigeix a persones que pateixen malalties cròniques, així com a pacients amb problemes de rehabilitació funcional o que precisen cures o tractaments continuats.

Hestia Palau disposa de 391 llits i presta serveis d’atenció sociosanitària (llarga estada, convalescència, cures pal·liatives i hospital de dia) i de salut mental en règim d’hospitalització.

Adreça: Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 135, 08025 Barcelona

Telèfon: 93 566 14 71