GALICIA

Hestia Santa María

Tipoloxía Camas Unidades
Sociosanitario 62 Convalecencia Sociosanitaria
Longa Estadía Sociosanitaria

Estratexicamente situado no centro histórico da cidade de Pontevedra, Hestia Santa María é un centro sociosanitario. O edificio abriu as súas portas como maternidade en 1949 co nome de Sanatorio Santa María e foi rehabilitado para o seu uso sociosanitario en 1999.

Desde entón ofrece os seus servizos de hospitalización para atender pacientes crónicos ou convalecentes que precisan unha atención especializada e personalizada, formando parte da rede sanitaria pública galega, SERGAS.

Enderezo: Avenida Santa María, 9, 36002 Pontevedra

Teléfono: 986 856 562