Las contenciones centran una nueva sesión formativa en Hestia Duran i Reynals

Las contenciones centran una nueva sesión formativa en Hestia Duran i Reynals

‘Contencions’ és el tema de la nova sessió formativa que tindrà lloc aquest dimarts, 12 de desembre, a Hestia Duran i Reynals.  La cita és a les 13.30 hores a la Sala d’Actes de l’hospital i estarà càrrec de Carlos López i Jordi Deza, professionals de la Unitat de Psiquiatria d’aquestl centre de l’Hospitalet de Llobregat.

En el decurs de la trobada, els professionals podran aprofundir sobre determinades qüestions relacionades amb les contencions i intercanviar impresions arran la seva tipología, la conveniencia del seu ús, l’abordatge integral d’aquest tipus de mesures o les seves implicacions ètiques i legals.

Beca de Recerca Hestia

Es dona la circumnstància que un projecte sobre contencions ha estat recentment distingit en la primera convocatòria de les Beques de Recerca Hestia. Es tracta concretament de la proposta de recerca “Contencions mecàniques. Entre l’ús i l’abús. Estudi de la situació en un centre sociosanitari”, que van presentar Eva Caselles, Gerard Baldomà, Neus Larré i Elibia Villalba, tots ells professionals d’Hestia Alliance.

Sense comentaris

Publicar un comentari