Model assistencial

El nostre model assistencial segueix la línia de la misió i la visió del Grup. Portem més de tres dècades orientats a cuidar les persones en el sentit més ampli, atenent la seva salut i benestar, i promocionant la seva autonomia, sempre recolzats en una estructura d’excel·lent qualitat, sostinguda per professionals qualificats i compromesos, i els millor mitjans tecnològics.

Els nostres eixos

Aquest model assitencial pivota sobre tres eixos fonamentals per satisfer de forma eficient les necessitats dels nostres pacients i usuaris, i de les persones que els hi són properes, mitjançant un model multidisciplinar, que neix d’una visió integradora i humana de l’assistència:

Ètica

El nostre principi rector amb la presa de decisions.

Compromís

Amb una concepció integral d'allò fem.

Calidesa.

Que encoratgi un tracte humà respectuós, digne i confidencial

La nostra missió

La missió d’Hestia Alliance ha marcat una trajectòria que ens ha permès créixer qualitativa i quantitativament en base un model assistencial amb les següents característiques:

  • Centrat en la persona: pacients, usuaris i famílies
  • Integral i integrador, amb un abordatge multidisciplinar que busca una atenció social i sanitària de qualitat
  • D’excel·lència tècnica i humana
  • Innovador
  • Sostenible
Información para proveedores