Os nosos servizos: Atención sociosanitaria ante o reto da maior esperanza de vida e a dependencia

Os nosos servizos: Atención sociosanitaria ante o reto da maior esperanza de vida e a dependencia

Na nosa primeira entrada, ofrecémosvos unha visión xeral da nosa carteira de servizos. Nesta pretendemos describir dunha maneira máis completa os relativos ao ámbito sociosanitario. A atención sociosanitaria comprende o conxunto de coidados destinados a aquelas persoas enfermas, xeralmente con carácter crónico, e persoas con discapacidade que, polas súas características especiais, poden beneficiarse da actuación simultánea dos servizos sanitarios e sociais para potenciar a súa autonomía, paliar as súas limitacións ou sufrimentos e facilitar a súa reinserción social.

Persoas con demencia ou con enfermidade neurolóxica que pode cursar con discapacidade, persoas maiores ou que padezan dunha enfermidade avanzada terminal ou requiran de coidados paliativos son os protagonistas de diferentes dispositivos e programas a través dos cales Hestia Alliance desprega a súa atención sociosanitaria. Así, dependendo das súas necesidades e das das súas familias, estas persoas poden ser atendidas en hospitais sociosanitarios ou hospitais de día, a través do Programa de Atención Domiciliaria e Equipos de Soporte (PADES) ou dos equipos de atención integral ambulatoria de xeriatría (EAIA) ou de pacientes paliativos.

“A atención sociosanitaria adquire cada vez máis importancia, debido a que, co paso do tempo, a composición social da poboación adulta vai migrando cara á vellez e pola cantidade que existe dos chamados dependentes nestas franxas de idade, que supoñen unha cifra que non se detén e que necesita coidados especiais”, explica Asunción Robledo. Para a doutora Robledo, directora asistencial de Hestia Alliance, “cada vez é máis importante contar con verdadeiros expertos na área asistencial e social nos diferentes niveis de atención, tanto de internamento como de atención domiciliaria. Estes profesionais non só deben atender os déficits que presentan as persoas maiores e estabilizar enfermidades crónicas, senón que lle deben dar calidade ao envellecemento tanto físico coma social e emocional”.

 

Sen comentarios

Publicar un comentario