Política de privacitat

Política de privacitat

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, HESTIA ALLIANCE, S.L. comunica als usuaris de www.hestiaalliance.org la següent informació sobre protecció de dades:

1. Responsable del tractament

Denominació social: HESTIA ALLIANCE, S.L.

Domicili: Plaza Karl Marx 1, 08035 – Barcelona.

2. Delegat de Protecció de Dades: dpd@hestiaalliance.org

3. Finalitat del tractament

  • Gestionar i atendre les consultes, suggeriments o reclamacions rebudes.
  • Desenvolupar, realitzar i gestionar els processos de selecció de personal.

4. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades recaptades és el consentiment.

5. Destinataris

L’interessat queda informat que les seves dades no seran cedides a tercers, excepte obligació legal.

En el seu cas, aquestes dades podran ser objecte de tractament per terceres entitats prestadores de serveis, tals com entitats financeres o empreses directament relacionades amb el responsable.

6. Transferències internacionals

No es realitzaran transferències internacionals.

7. Drets dels interessats

Els interessats podran sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió i, quan escaigui, la limitació del seu tractament, la seva oposició al tractament i el dret a la portabilitat de les dades, per mitjà d’un escrit dirigit a l’adreça indicada en l’apartat Responsable o a través de l’adreça electrònica dpd@hestiaalliance.org. En cas que ho considerem necessari per a poder identificar-li, podrem sol·licitar-li còpia d’un document acreditant la seva identitat.

Si ens ha proporcionat el seu consentiment per al tractament de les seves dades també tindrà dret a revocar-lo en qualsevol moment.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a interposar una reclamació enfront de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es).

8. Termini de conservació

Les dades relatives a consultes, suggeriments o reclamacions seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar.

Les dades relatives als processos de selecció seran eliminades una vegada transcorreguts 12 mesos des de la seva remissió.

Independentment que tractem les seves dades durant el temps necessari per a complir cada finalitat, posteriorment les conservarem degudament guardades i protegides, la qual cosa implica que estaran disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, durant el temps en què poguessin sorgir responsabilitats derivades del tractament, en compliment amb la normativa vigent a cada moment (legislació de protecció de dades o Codi Civil, entre altres). Una vegada prescriguin les possibles accions, procedirem a la supressió de les dades personals.

Les dades que ens faciliti seran tractades adoptant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia.

En emplenar els diversos formularis i enviar la informació anteriorment indicada, vostè manifesta haver llegit i acceptat expressament la present clàusula de protecció de dades i ens atorga el consentiment inequívoc i exprés per al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.