Política de qualitat i medi ambient

Els nostres compromisos

  • Garantir la qualitat de l’atenció als nostres pacients en tots els serveis i tractaments que necessitin.
  • Actuar sempre sota el prisma de l’ètica i el respecte individual als drets dels pacients.
  • Actuar professionalment en tots els àmbits que fan possible l’activitat del centre.
  • Treballar en equip per oferir un servei integral als pacients.
  • Complir els requisits de la legislació aplicable i normativa ambiental vigent, així com altres que l’organització subscrigui.
  • Prevenir la contaminació i realitzar una gestió adequada dels recursos, minimitzant l’impacte ambiental de l’operació.
  • Impulsar actuacions de millora i activitats de formació, facilitar i promoure el desenvolupament continu dels professionals i aportar els recursos necessaris per continuar el camí de millora contínua.
  • Fixar i revisar els objectius i metes relatives a la millora de la gestió integrada.

Reafirmem aquest compromís amb la implantació de sistemes de qualitat normalitzats que contribueixin a l’excel·lència tècnica i humana, i a la prestació d’una atenció integral i integradora, centrada en la persona, innovadora i sostenible.

L’organització fixa objectius i indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència en els processos, i aplicar mesures de millora contínua. Per a això, s’ha implantat un sistema de gestió de qualitat en l’àrea sociosanitària i de salut mental, inspirat en el model EFQM, el Model de Qualitat i Seguretat del Pacient de la Fundació Avedis Donavediam (FAD) i les Normes Internacionals ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 i el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball que estableix la norma ISO 45001 que substitueix l’OSHAS 18001.