Potenciar la sensibilidad y mejorar la coordinación entre todos los agentes, retos para favorecer el buen trato a los mayores

Potenciar la sensibilidad y mejorar la coordinación entre todos los agentes, retos para favorecer el buen trato a los mayores

David Macià, director executiu d’Hestia Alliance, a la inauguració de la jornada.

Èxit de les Taules de Diàleg sobre el Bon Tracte a les Persones Majors organitzades per Edat & Vida amb la col·laboració d’Hestia Alliance i l’Obra Social “la Caixa”. La jornada, celebrada aquest dimecres, 6 de juny, al Palau Macaya de Barcelona, ​​va reunir més de 60 persones i va permetre apropar-se a la problemàtica de la detecció, prevenció i intervenció en casos de maltractaments i conèixer experiències que pretenen revertir aquesta problemàtica .

Després de la inauguració, que va comptar amb la participació de David Macià, director executiu d’Hestia Alliance, la primera taula sobre “Prevenció de maltractament a la gent gran” va servir per exposar quines és la resposta que, des del Govern de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, ​​s’està donant davant els casos de maltractaments i quines són les demandes dels majos per millorar aquesta resposta, la transmissió de les quals va anar a càrrec de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.

Representantes del Govern, la Diputación y la Federación de Asociaciones de Mayores, en la primera de las mesas.

Contingut eminentment pràctic, molt connectat amb la realitat diària dels que atenen persones vulnerables, a la segona de les taules que va abordar el bon tracte a la gent gran en l’assistència i provisió de cures i en la qual es van palesar les dificultats laborals i pressupostàries a què s’enfronten les institucions públiques i privades encarregades de prestar aquest tipus de serveis.

La sessió va finalitzar amb una aproximació a la protecció jurídica dels majors, tant aquells que estan en plenes facultats com els que són tutelats, un aspecte en el qual els ponents van apuntar la necessitat d’anticipar-se a les exigències que imposa la vellesa respecte de les decisions de caràcter assistencial i vital, i de l’administració dels seus béns.

Del conjunt de les aportacions de les diferents taules va poder inferir-se la necessitat d’introduir canvis legislatius relacionats amb la gent gran i les persones que assumeixen la seva cura, i d’estrènyer la coordinació entre tots els agents implicats en aquesta tasca, i la importància d’incidir en la sensibilització, ja des de l’escola, sobre com ha de ser el tracte que es dispensa a la gent gran, per tal que tota la societat s’impliqui en garantir-los el benestar i la qualitat de vida que mereixen.

 

Sense comentaris

Publicar un comentari