Relació amb l’administració

HESTIA ALLIANCE té formalitzats contractes de serveis de gestió amb les Comunitats Autònomes per a la provisió de serveis sociosanitaris i de salut mental.