Transparència

 

Hestia Alliance aposta per la transparència en relació a la informació corporativa, respecte dels seus òrgans de gestió, els professionals que hi treballen i el codi ètic que regeix en l’organització, i el desenvolupament de la seva activitat, amb una menció específica a la relació amb els seus proveïdors.

 

Equip humà i codi de conducta

 

Activitat