Transparencia

Hestia Alliance aposta pola transparencia con relación á información corporativa, respecto dos profesionais que traballan, e do código ético que rexe na organización, e respecto ao desenvolvemento da súa actividade, da que dará conta publicando unha memoria anual.

Equipo humano e código de conduta

Actividade