Serveis

Els Centres del grup Hestia Alliance ofereixen un gran nombre de serveis sociosanitaris, de salut mental i residencials.

Atenció sociosanitària

L’atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinades a aquelles persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se de l’actuació simultània dels serveis sanitaris i socials per potenciar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social. Inclou l’atenció a les persones amb demència, l’atenció a les persones amb malaltia neurològica que pot cursar amb discapacitat, l’atenció a la gent gran i l’atenció a les persones amb malaltia avançada terminal i les cures pal·liatives.

• HOSPITALS SOCIOSANITARIS
• HOSPITAL DE DIA
• PROGRAMA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I EQUIPS DE SUPORT (PADES)
• EQUIP D’ATENCIÓ INTEGRAL AMBULATÒRIA DE GERIATRIA (EAIA)
• EQUIP D’ATENCIÓ INTEGRAL AMBULATÒRIA DE PACIENTS PAL·LIATIVES

Atenció en salut mental

L’atenció a la salut mental prioritza la inserció en la comunitat i combina diverses possibilitats d’atenció en l’àmbit ambulatori, comunitari de rehabilitació, d’internament i d’atenció a les addiccions, tenint en compte les necessitats de les persones malaltes i de les seves famílies. S’ofereix, per tant, una atenció interdisciplinària, amb equips formats per professionals de la psiquiatria, la psicologia, el treball social i la infermeria, entre d’altres.

• HOSPITALS SALUT MENTAL
• HOSPITAL DE DIA
• UNITAT TLP
• UNITAT TRASTORNS DE L’ALIMENTACIÓ

Atenció en centres residencials assistits

En els centres residencials assistits es presten serveis d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones amb dependència que necessiten atenció, i les circumstàncies de les quals requereixen la substitució de la llar.

• RESIDÈNCIES DE GENT GRAN
• CENTRES DE DIA
• RESIDÈNCIES DE SALUT MENTAL