Servizos

Os Centros do grupo Hestia Alliance ofrecen un gran número de servizos sociosanitarios, de saúde mental e residenciais.

Atención sociosanitaria

A atención sociosanitaria inclúe o conxunto de coidados destinados a aquelas persoas enfermas, xeralmente con carácter crónico, e a persoas con discapacidade que, polas súas características especiais, poden beneficiarse da acción simultánea dos servizos sanitarios e sociais para potenciar a súa autonomía, paliar as súas limitacións ou sufrimentos e facilitar a súa reinserción social. Inclúe atención a persoas con demencia, persoas con enfermidades neurolóxicas que poden provocar discapacidades, persoas maiores e persoas con enfermidades terminais avanzadas e os coidados paliativos.

• HOSPITAIS SOCIOSANITARIOS
• HOSPITAL DE DÍA
• PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA E EQUIPOS DE SOPORTE (PADES)
• EQUIPO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA DE XERIATRÍA (EAIA)
• EQUIPO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA DE PACIENTES PALIATIVOS

Atención en saúde mental

A atención á saúde mental prioriza a inserción na comunidade e combina varias posibilidades de atención no ámbito ambulatorio, comunitario de rehabilitación, de internamento e de atención ás adiccións, tendo en conta as necesidades das persoas enfermas e das súas familias. Ofrécese, polo tanto, unha atención interdisciplinaria, con equipos formados por profesionais da psiquiatría, a psicoloxía, o traballo social e a enfermería, entre outros.

• HOSPITAIS SAÚDE MENTAL
• HOSPITAL DE DÍA
• UNIDADE TRASTORNO LÍMITE DA PERSONALIDADE
• UNIDADE TRASTORNOS DA ALIMENTACIÓN

Atención en centros residenciais asistidos

Nos centros residenciais asistidos ofrécense servizos de acollida residencial, con carácter permanente ou temporal, e de asistencia integral nas actividades da vida diaria para persoas maiores con dependencia. Maiores dependentes que non teñen un grao de autonomía suficiente para realizar as actividades da vida cotiá, que necesitan atención e supervisión constantes e cuxas circunstancias sociais e familiares requiren a substitución do fogar.