Transparència

 

Hestia Alliance aposta per la transparència en relació a la informació corporativa, respecte dels seus òrgans de gestió, els professionals que hi treballen i el codi ètic que regeix en l’organització, i el desenvolupament de la seva activitat, de la qual n’ha de donar compte publicant una memòria anual.

 

Equip humà i codi de conducta

 

Activitat