Política de qualitat i medi ambient

Els nostres compromisos

 • Garantir la qualitat de l’atenció als nostres pacients en tots els serveis i tractaments que necessitin.
 • Actuar sempre sota el prisma de l’ètica i el respecte individual als drets dels pacients.
 • Actuar professionalment en tots els àmbits que fan possible l’activitat del centre.
 • Treballar en equip per oferir un servei integral als pacients.
 • Complir els requisits de la legislació aplicable i normativa ambiental vigent, així com altres que l’organització subscrigui.
 • Prevenir la contaminació i realitzar una gestió adequada dels recursos, minimitzant l’impacte ambiental de l’operació.
 • Impulsar actuacions de millora i activitats de formació, facilitar i promoure el desenvolupament continu dels professionals i aportar els recursos necessaris per continuar el camí de millora contínua.
 • Fixar i revisar els objectius i metes relatives a la millora de la gestió integrada.

D’acord amb la nostra missió, visió i valors, Hestia Alliance té com a prioritat tenir cura de la salut i benestar dels nostres usuaris, prestant serveis assistencials d’alta qualitat i desenvolupant una xarxa integrada de centres adaptada a les necessitats dels usuaris.

En aquest sentit, entenem que els sistemes de gestió a partir de normes, estàndards i normes internacionalment acceptades són una eina fonamental per enfortir la nostra solvència tècnica. A Hestia Alliance disposem d’un sistema de gestió d’acord amb:

 • Les normes internacionals de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball: ISO 9001, ISO 14001 i 45001, respectivament.
 • Els estàndards d’Acreditació de Centres a Catalunya.
 • Els estàndards internacionals de seguretat del pacient i l’aplicació del Model d’Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat EFQM.

La nostra prioritat és garantir la qualitat dels serveis i la seguretat dels nostres pacients, desenvolupant diverses iniciatives com ara desenvolupament de Plans de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat, protocols de seguretat del pacient, disseny de protocols i circuits específics per a l’assistència en època de pandèmia , seguiment d’indicadors assistencials i no assistencials, realització d’auditories internes i externes, etc.

En Hestia Alliance informem els nostres proveïdors de béns i serveis del compromís ambiental de la nostra organització, en el moment del lliurament de la Fitxa del Proveïdor a emplenar per ells, fent esment exprés que ens aportin els certificats mediambientals, i animant-los a fer tasques de bones pràctiques de Gestió Ambiental, així com, també, al fet que col·laborin amb nosaltres a millorar l’eficàcia del nostre Sistema de Gestió.

Tot això es basa en la nostra política de qualitat, seguretat i medi ambient corporativa. Disposem de les següents certificacions i acreditacions:

 • Certificació ISO 9001: en els centres Hestia Gràcia, Hestia Duran i Reynals, Clínica Coroleu, Hestia Madrid i Sanatori Esquerdo.
 • Certificació ISO 14001: en els centres Hestia Gràcia, Hestia Madrid, Sanatori Esquerdo.
 • Certificació ISO 45001: al centre d’Hestia Gràcia.

Pots consultar les nostres certificacions clicant sobre els següents enllaços: