febrer 2017

La iniciativa parteix de la Comissió d'Infeccions Nosocomials i és oberta a tots els centres. [caption id="attachment_531" align="alignright" width="213"] (En la imatge un dels cartells de la campanya de l'OMS de 2016)[/caption] La Comissió d'Infeccions Nosocomials d'Hestia Alliance organitza un concurs de pòsters sobre la higiene de mans,...

La doctora Asunción Robledo participa en un jornada de treball organitzada pel Departament de Salut de la Generalitat La implementació de models d'atenció integral per a pacients amb malalties cròniques i amb necessitats complexes, inclosos els de salut mental, així com la "ruta de les demències" són els...