Hestia Alliance promueve un concurso sobre la higiene de manos

Hestia Alliance promueve un concurso sobre la higiene de manos

La iniciativa parteix de la Comissió d’Infeccions Nosocomials i és oberta a tots els centres.

(En la imatge un dels cartells de la campanya de l’OMS de 2016)

La Comissió d’Infeccions Nosocomials d’Hestia Alliance organitza un concurs de pòsters sobre la higiene de mans, a fi de fomentar tan important hàbit en la prevenció de malalties. Els professionals del Grup poden enviar, fins el proper 31 de març, el seu pòster al·lusiu a aquesta temàtica en tamany DIN-A4.

Entre tots els pòsters presentats, el jurat, format per membres d’aquesta Comissió, triarà el guanyador que serà expostat en tots els centres i difós a través del web corporatiu. Amb aquesta iniciativa, Hestia Alliance s’afegeix a la la campanya que, cada 5 de maig, posa en marxa l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb motiu del Dia Mundial de la Higiene de Mans.

BASES DEL CONCURS

Qui pot participar?

Professionals de tots els centres Hestia Alliance.

Com es participa?

Amb un pòster relaciont amb la higiene de mans tamany DIN-A4.

Durant quant de temps puc participar?

Des del 15 de febrer al 26 de març de 2017

Com ho presento?

Remetent el pòster dintre un sobre tancat a l’atenció de “Referents de la Comissió d’iInfeccions Nosocomials” del vostre centre amb la referència “Concurs Pòster Higiene de Mans 2017”. El pòster haurà d’anar acompanyat d’altre sobre tancat on constin nom i cognoms, centre i un codi indientificatiu de la vostra elecció, idèntic al que haureu escrit al revers del pòster.

Fins quan puc presentar el meu pòster?

Fins el 31 de març

Quan es coneixerà el guanyador?

En la primera quinzena d’abril

Sense comentaris

Publicar un comentari