Relación coa administración

HESTIA ALLIANCE ten formalizados contratos de servizos de xestión coas Comunidades Autónomas para a provisión de servizos sociosanitarios e de saúde mental.