Política de calidade e medio ambiente

Os nosos compromisos

 • Garantir a calidade da atención aos nosos pacientes en todos os servizos e tratamentos que necesiten.
 • Actuar sempre baixo o prisma da ética e o respecto individual aos dereitos dos doentes.
 • Actuar profesionalmente en todos os ámbitos que fan posible a actividade do centro.
 • Traballar en equipo para ofrecer un servizo integral aos pacientes.
 • Cumprir os requisitos da lexislación aplicable e normativa ambiental vixente, así como outros que a organización subscriba.
 • Previr a contaminación e realizar unha xestión axeitada dos recursos, minimizando o impacto ambiental da operación.
 • Impulsar actuacións de mellora e actividades de formación, facilitar e promover o desenvolvemento continuo dos profesionais e achegar os recursos necesarios para proseguir o camiño de mellora continua.
 • Fixar e revisar os obxectivos e metas relativas á mellora da xestión integrada.

De acordo coa nosa misión, visión e valores, Hestia Alliance ten como prioridade coidar a saúde e o benestar dos nosos usuarios, prestando servizos asistenciais de alta calidade e desenvolvendo unha rede integrada de centros adaptada ás necesidades dos usuarios.

Neste sentido, entendemos que os sistemas de xestión con base en normas, estándares e acordos internacionalmente aceptados son unha ferramenta fundamental para fortalecer a nosa solvencia técnica. En Hestia Alliance dispoñemos dun sistema de xestión de acordo con:

 • As normas internacionais de xestión de calidade, medio ambiente e seguridade e saúde no traballo: ISO 9001, ISO 14001 e 45001, respectivamente.
 • Os estándares de acreditación de centros en Cataluña.
 • Os estándares internacionais de seguridade do paciente e a aplicación do Modelo de Excelencia, Innovación e Sostibilidade EFQM.

A nosa prioridade é garantir a calidade dos servizos e a seguridade dos nosos pacientes, desenvolvendo diversas iniciativas tales como o desenvolvemento de plans de calidade, medio ambiente e seguridade, protocolos de seguridade do paciente, deseño de protocolos e circuítos específicos para a asistencia en época de pandemia, seguimento de indicadores asistenciais e non asistenciais, realización de auditorías internas e externas, etc.

En Hestia Alliance informamos os nosos provedores de bens e servizos do compromiso ambiental da nosa organización, no momento da entrega da Ficha do Provedor para cubrir por eles, facendo mención expresa de que nos acheguen os certificados ambientais, e animándoos a realizar tarefas de boas prácticas de Xestión Ambiental, así como tamén a que colaboren connosco en mellorar a eficacia do noso Sistema de Xestión.

Todo isto baséase na nosa política de calidade, seguridade e medio ambiente corporativa.

Dispoñemos das seguintes certificacións e acreditacións:

 • Certificación ISO 9001: nos centros Hestia Gràcia, Hestia Duran i Reynals, Clínica Coroleu, Hestia Madrid e Sanatorio Esquerdo.
 • Certificación ISO 14001: nos centros Hestia Gràcia, Hestia Madrid, Sanatorio Esquerdo.
 • Certificación ISO 45001: no centro de Hestia Gràcia.

Certificacións: