CATALUÑA

Hestia Duran i Reynals

Tipoloxía Camas Unidades
Sociosanitario e Saúde Mental 428 Subagudos Sociosanitario

Convalecencia Sociosanitaria

Coidados Paliativos Sociosanitarios

Longa Estadía Sociosanitaria

Hospital de Día Sociosanitario

Agudos Saúde Mental

Subagudos Saúde Mental

Subagudos Trastorno Límite da Personalidade Saúde Mental

Media e Longa Estadía Saúde Mental

Hestia Duran i Reynals é un centro aberto que ofrece unha prestación integral de servizos sanitarios e sociais. Dispón dunhas completas instalacións e dun amplo equipo humano e profesional orientado a ofrecer unha atención que garanta o máximo benestar clínico, psicolóxico e social do paciente a través dunha atención individualizada e tendo en conta o seu grao de dependencia. Hestia Duran i Reynals dispón de 428 camas e ofrece servizos de atención sociosanitaria (longa estadía, convalecencia e coidados paliativos) e de saúde mental, tanto en réxime de hospitalización coma de hospital de día.

Enderezo: Avenida Gran Vía, 199, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Teléfono: 93 417 04 00