Cataluña ahonda en su estrategia de atención a personas mayores y con necesidades complejas

Cataluña ahonda en su estrategia de atención a personas mayores y con necesidades complejas

Catalunya acaba d’aprovar la creació del Pla d’atenció integrada social i sanitària (PAISS), una estratègia per promoure l’autonomia personal i facilitar la permanència en l’entorn habitual i la inclusió social de persones grans i amb necessitats complexes.

Per aconseguir aquest objectiu, es pretén desplegar una estratègia única d’atenció integrada social i sanitària que reforci els valors de l’atenció integral i integrada a les persones i de l’eficiència i la qualitat, promovent la planificació, la coordinació i la provisió compartida de serveis sanitaris i socials.

Àmbits diversos i optimització

El disseny nou pla, que substitueix el Pla Interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials, obeeix a l’aparició nous objectius i implica àmbits diversos, com les xarxes d’atenció de llarga durada a persones grans, en situació de dependència i amb necessitats complexes; la xarxa de serveis socials bàsics i especialitzats orientats a la prevenció i la promoció de l’autonomia personal; els serveis d’atenció en l’entorn domiciliari; i, la interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental, i entre els àmbits sanitari d’atenció primària i de serveis socials bàsics per atendre les persones des d’una perspectiva més holística.

El desenvolupament de models d’atenció integrada a les diferents xarxes i dispositius facilitarà un coneixement compartit i una utilització òptima de les capacitats, els recursos i les dades dels sistemes de forma que es configuren, progressivament, com una xarxa interrelacionada i integrada de serveis a les persones, sense perjudici de les competències de cada departament pròpies del seu àmbit, sanitari o social.

Una inquietud compartida

El punt de partida d’estratègies com la del PAISS és compartit per iniciatives com la de la Càtedra Hestia en Atenció Integrada Social i Sanitària. Aquesta càtedra universitària, fruit de la col·laboració entre la Fundació Hestia i la Universitat Internacional de Catalunya, neix amb l’objectiu de sensibilitzar la societat respecte a l’augment de persones amb un gran nombre de necessitats socials i sanitàries cròniques complexes.

En aquest context, la Càtedra Hestia impulsa la docència i la recerca clínica en la resta d’àmbits que interactuen amb l’atenció sociosanitària a fi de promoure un enfocament més transversal i integral. La convocatòria anual de beques i premis, l’organització de la Primera Reunió d’Experts en Atenció Integrada Social i Sanitària i la celebració de la Jornada Hestia són algunes de les activitats en favor de l’esmentat objectiu.

També el proper Congrés Internacional de Dependència i Qualitat de Vida, que se celebrarà el mes d’octubre a Barcelona, ​​posarà l’accent en aquesta temàtica. La cita, organitzada per Edat i Vida, porta per títol “Integració: de models a resultats”.

Sense comentaris

Publicar un comentari

Información para proveedores