Última semana para participar en el concurso de pósters sobre higiene de manos

Última semana para participar en el concurso de pósters sobre higiene de manos

El termini per lliurar els originals finalitza el 31 de març.

Últims dies per presentar-se al concurs de pòsters sobre higiene de mans que organitza la Comissió d’Infeccions Nosocomials d’Hestia Alliance. Amb aquesta iniciativa, el Grup es suma a la campanya que, cada 5 de maig, posa en marxa l’Organització Mundial de la Salut per fomentar aquest hàbit preventiu, del qual es fa ressò el cartell de la imatge, corresponent al material elaborat per aquest organisme internacional per a la campanya de l’any passat.

Els professionals de Hestia Alliance que vulguin presentar-se al concurs han de remetre el seu pòster al·lusiu a la higiene de mans en un sobre tancat a l’atenció de “Referents de la Comissió d’Infeccions Nosocomials” del seu centre amb la referència “Concurs Pòsters Higiene de Mans 2017 “, acompanyat d’un altre sobre tancat en el qual constin les dades personals i un codi identificatiu idèntic al que ha de figurar en el revers del pòster. El pòster seleccionat es donarà a coneix la primera quinzena d’abril.


Sense comentaris

Publicar un comentari

Información para proveedores