Últimos días para participar en el Concurso de Pósters sobre Higiene de Manos

Últimos días para participar en el Concurso de Pósters sobre Higiene de Manos

Pòster guanyador del concurs de 2017, dissenyat per Jesús Vélaz.

El proper 16 de juny finalitza el termini per participar en el Concurs de Pòsters sobre Higiene de Mans 2018, una iniciativa de la Comissió d’Infeccions Nosocomials d’Hestia Alliance que persegueix sensibilitzar i fomentar aquest hàbit en la prevenció de malalties, contribuint d’aquesta manera a incrementar de la seguretat del pacient.

Tots els professionals que desitgin participar-hi, individual o col·lectivament, poden presentar els seus pòsters al·lusius al rentat de mans en mida DIN-A4. Entre tots els treballs presentats, el jurat, integrat per membres de la comissió organitzadora, triarà el guanyador que serà exposat en tots els centres i difós a través del web corporatiu.

Més informació sobre com presentar el teu pòster en CAT_PósterHM2.

Sense comentaris

Publicar un comentari