“Hay que estar preparado para resolver individualmente un parada cardiorrespiratoria”

“Hay que estar preparado para resolver individualmente un parada cardiorrespiratoria”

David Macià imparteix un curs de suport vital bàsic amb desfibril·lador as Mercadal.

Efectiu, eminentement pràctic i amè. Así va resultar el Curs de Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automatitzat (DEA) que David Macià, director executiu d’Hestia Alliance, va impartir a una desena de professionals de la Residencia i Centre de Dia des Mercadal i de l’Ajuntament, dijous 16 de març, al Centre de Convencions mercadalenc.

El decurs de la jornada, va mostrar-se com avaluar una persona que es troba inconscient i, pel cas que estigui en aturada, realitzar comprenssions toràciques de qualitat i respiracions i emprar correctament un DEA, tres primeres baules del que s’anomena cadena de supervivència o cadena de la vida (que es complementa amb les cures postressucitació). A més a més, es va repasar la col·locació en posició lateral de seguretat i les pautes d’actuació en cas d’enneugament.

Macià va insistir en la necessitat d’estar preparat per poder resoldre de manera individual una eventual aturada cardiorespiratòria, objectiu que, segons va explicar, suposa aplicar rigorosament,  adaptant-lo a les circumstàncies concretes, el protocol pel que fa a la identificació de la urgència i l’activació dels serveis d’emergència, la realització de les maniobres de reanimació i la desfibril·lització precoç per tal d’incrementar les possibilitats de supervivència del pacient, que pot estar per sobre del 60 per cent aplicant bé la cadena de la vida.

Les seves detallades explicacions van anar acompanyades d’exercicis pràctics i simulacions per tal d’afiançar l’assimilació dels conceptes per part de les participants, la implicació de les quals va contribuir a que la sessió fos àgil i efectiva, i rebés una bona valoració. L’acció es repetirà passant l’estiu, probablement, a Sant Lluís.

Sense comentaris

Publicar un comentari

Información para proveedores