La Escuela de Familias de Hestia Duran i Reynals implica en sus primeros meses a más de 150 personas

La Escuela de Familias de Hestia Duran i Reynals implica en sus primeros meses a más de 150 personas

Un total de 157 persones, entre pacients, cuidadors, familiars i professionals, van participar al 2018 en les activitats de l’Escola de Famílies de Hestia Duran i Reynals. La iniciativa, posada en marxa a finals del primer trimestre de l’any passat, pretenia afavorir l’educació sanitària de forma individualitzada a través d’activitats grupals obertes orientades a oferir pautes de cura als pacients i facilitar el moment de l’alta.

Detall del cartell anunciador de l’Escola de Familíes. FONT.- HDiR

Per a la consecució d’aquest objectiu, es van programar 36 activitats en format d’aules o tallers. Les primeres van abordar aspectes sanitaris especialment relacionats amb els pacients d’Hestia Duran i Reynals, mentre que els segons, van ampliar la seva perspectiva a temàtiques diverses, tant sanitàries com socials.

L’aula sobre l’estimulació cognitiva en el deteriorament va ser la que va tenir una major assistència (44,4 per cent), mentre que els tallers més concorreguts van ser els que van tractar l’ús d’inhaladors i la prevenció de caigudes (tots dos van registrar un 24, 1 per cent d’assistència).

Tant aquestes com la resta, la participació de les quals va ser menor, van obtenir una valoració excel·lent per part dels assistents, als quals es va preguntar sobre la claredat amb la que s’havia explicat la matèria, l’atenció que el professional encarregat va dedicar a les observacions i preguntes plantejades , l’adequació dels materials emprats i la utilitat de la sessió.

Valoració i perspectives 2019

Més enllà dels números, l’equip de Hestia Duran i Reynals realitza una valoració molt positiva del primer curs d’Escola de Famílies. “La iniciativa parteix dels professionals i són ells els que proposen els temes que consideren més interessants d’acord a les necessitats dels pacients. La seva implicació i interès ha estat determinant. I pel que fa als usuaris, tot i que ha costat una mica que participessin en les sessions, en acabar es mostraven molt satisfets perquè les han trobat molt útils “, detalla Myriam Comerma, gerent de Hestia Duran i Reynals.

El balanç dels primers mesos, realitzat a principis de gener, ha coincidit amb el començament de les aules i tallers de 2019, any en què es dupliquen alguns continguts i s’obren les sessions a entitats comunitàries externes al centre sociosanitari hospitalenc, amb l’objectiu de poder ampliar l’educació sanitària i afavorir l’adopció de conductes que ajudin a conservar i millorar la salut més enllà de l’àmbit assistencial.

Sense comentaris

Publicar un comentari

Información para proveedores