La ‘Escuela de Familias’ de Hestia Duran i Reynals se plantea abrirse a otros recursos comunitarios

La ‘Escuela de Familias’ de Hestia Duran i Reynals se plantea abrirse a otros recursos comunitarios

La implicació dels professionals d’Hestia, l’increment d’usuaris, la incorporació d’un nou format de sessions – “El psicòleg respon” – són les notes més destacades de l’segon any de l’Escola de Famílies’  d’Hestia Duran i Reynals, que ha iniciat 2020 amb propostes de millora tendents a perfeccionar la detecció de pacients i famílies amb necessitats educatives, i a obrir els seus continguts a altres recursos comunitaris.

La iniciativa, nascuda en el primer trimestre de 2018, té com a objectiu oferir ajuda en la cura dels pacients durant la seva estada al ceptre i afavorir la preparació de la seva alta, i durant l’any passat 276 usuaris van assistir a una o diverses de les 56 sessions formatives programades en les que van col·laborar de manera directa 16 professionals d’Hestia Duran i Reynals.

Del total de sessions desenvolupades, 39 es van dur a terme en format aula i cinc en format taller, mentre que les deu restants es van adaptar a una fórmula nova, la de “El psicòleg respon”, que ha permès respondre a qüestions o dubtes plantejats pels usuaris durant la sessió, la qual cosa implica una temàtica més oberta que la de les aules i tallers, en què s’aborden temes sanitaris o socials predeterminats.

IMATGE.- Manfred Steger en Pixabay.

Pel que fa a temàtica, l’aula que va comptar amb més assistència va ser la de Disfàgia, seguida de les d’Activitats bàsiques de la vida diària i Estimulació cognitiva, mentre que els tallers de Document de Voluntats Anticipades, Prevenció de caigudes i Aspectes emocionals en el cuidador van ser els més concorreguts. Pel que fa a el grup de participació, cal assenyalar que 7 de cada 10 assistents eren familiars o cuidadors.

Finalment, cal destacar l’índex de satisfacció dels participants, que ha augmentat 1,1 punts respecte de 2018, superant ambdós anys la puntuació mínima de 8 establerta pel centre com a òptima. En aquest sentit, el 96 per cent de les enquestes realitzades i en què es preguntava per la claredat expositiva, la utilitat del material i elcontingut ,i l’atenció a les observacions i preguntes plantejades pels assistents, ha valorat la sessions per sobre d’aquesta nota.

Optimisme i propostes de millora

“La implementació de la ‘Escola de Famílies’ en relació a l’calendari d’activitats per a 2019 ha estat òptima i els resultats ens animen a mirar el futur amb optimisme i entusiasme perquè entenem que la majoria de pacients són més conscients de les seves necessitats durant la malaltia i, amb el suport del programa, podem conscienciar l’entorn per garantir la seva col·laboració en el procés “, expliquen des d’Hestia Duran i Reynals.

L’optimisme permet, així mateix, abordar propostes de millora com el perfeccionament del registre de detecció de pacients i famílies amb necessitats educatives, aprofitant la Valoració Geriàtrica Integral, i l’obertura de l ‘Escola de Famílies’ a recursos i entitats comunitàries que podrien beneficiar-se de les seves activitats, donant difusió dels seus continguts per nous canals.

Sense comentaris

Publicar un comentari