La lluita antiestigma de Residència Hestia Esquerdo

La lluita antiestigma de Residència Hestia Esquerdo

Residència Hèstia Esquerdo, la Mini Residència, ha tancat l’any 2022 amb un excel·lent en el seu treball enfocat a la integració de persones amb malaltia mental i la lluita contra l’estigma que pateixen. Quatre activitats amb perspectiva de gènere, cinc d’esportives i cinc més netament “antiestigma” constitueixen el balanç d’un any en què aquest centre, gestionat per Hestia Alliance i integrat a la Xarxa d’Atenció Social a Persones amb Malaltia Mental de la Comunitat de Madrid , ha redoblat els seus esforços perquè els usuaris s’impliquin de forma activa en el procés terapèutic i avancin en la integració comunitària.

Pel que fa a les activitats amb perspectiva de gènere, el punt de partida va ser la creació del grup de dones, un taller de periodicitat mensual de retrobament i creixement personal, de reflexió i suport mutu, per descobrir-se i avançar i compartir preocupacions, vivències i experiències . Aquest taller s’ha vist complementat amb un cinefòrum que va permetre abordar què és ser dona, la diferència entre sexe i gènere, el concepte de masclisme i quins són els rols de gènere a la nostra cultura i com formen part de les expectatives que una dona ha de complir d’acord amb aquests rols.

Així mateix, la Mini Residència va celebrar amb diferents accions el Dia Internacional de la Dona i al maig, amb motiu de les festes del barri d’Aluche, es va animar les residents a preparar un pregó per inaugurar la jornada festiva del centre. Ambdues celebracions van servir per aprofundir en el rol de les dones i els homes, així com en quina ha estat l’evolució de la igualtat que es pretén per a unes i altres.

Pel que fa a les activitats esportives, RHE ha mantingut setmanalment el seu taller de zumba, com a eina de millorar la salut mental a través d’una activitat física, i, a demanda dels mateixos usuaris –que van expressar la seva voluntat de «fer alguna cosa per evitar tornar al llit després de l’esmorzar fins a l’inici de la primera activitat del matí»– introduí al març “Posa’t en forma amb Miguel”, una sessió de 30 minuts dirigida per un usuari i destinada a començar la jornada amb una mica d’exercici. Les passejades saludables i una excursió al Pantà de Sant Joan van arrodonir aquesta part del procés orientada a trencar amb el sedentarisme i anar incorporant a la rutina diària hàbits de vida saludable.

Finalment, pel que fa a les accions antiestigma, destaca l’exposició “Els meus racons favorits de la Mini”, confeccionada sobre la base de fotografies presentades a un concurs celebrat amb motiu del quart aniversari d’aquest recurs assistencial, que van servir també per confeccionar un interessant tríptic. L’exposició, concebuda per a la seva itinerància, té previst desplaçar-se aquest any als centres universitaris Cardenal Cisneros i La Salle, així com a l’IES Pío Baroja. Precisament, aquests dos darrers han acollit dues de les accions antiestigma de l’any passat.

Amb motiu del Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional, La Salle va acollir una trobada centrada en la justícia ocupacional a què van ser convidats professionals i usuaris de la Mini, mentre que el Pío Baroja, on RHE celebra visites anuals, va ser l’escenari d’un altre arran del Dia Mundial de la Salut Mental, jornada en què es va dur a terme una altra acció de sensibilització entre usuaris, pacients, professionals i familiars de l’Hospital Hestia Esquerdo, al recinte del qual s’ubica la Mini.

«Un programa d’activitats com el que desenvolupem l’any passat serveix tant usuaris com professionals. Als usuaris, per ser part activa d’una comunitat viva i als professionals, ens genera una satisfacció enorme poder acompanyar en aquest procés tan important que és tenir una presencialitat i una activitat en un grup social, dins i fora de la residència, ja que fa que les persones puguin posar-se en valor ells mateixos, guanyar autoconfiança i millorar en no sentir-se com un subjecte passiu», explica Elena Moreno, directora de RHE, centre que ja està ficat de ple al programa d’aquest any.

Sense comentaris

Publicar un comentari